การคืนเงินและการขอใบกำกับภาษี

หากไม่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ โปรดติดต่อเราได้ที่ ติดต่อเรา

บัตรของฉันสามารถขอคืนเงินได้หรือไม่?

การคืนเงินทางเราจะไม่สามารถคืนเงินให้ได้ ถ้างานนั้นไม่ได้มีการยกเลิกหรือเลื่อนวันเวลาการจัดงาน เงื่อนไขการคืนเงินขึ้นอยู่กับผู้จัดงานของแต่ละงาน ผู้ซื้อบัตรสามารถตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการคืนเงินได้ก่อนทำการซื้อบัตร หากผู้ใช้ต้องการที่จะขอคืนเงิน โดยสาเหตุอื่นสามารถติดต่อไปได้ที่ผู้จัดงานเพื่อชี้แจงและขอรับเงินคืนได้โดยตรง

ฉันสามารถขอใบกำกับภาษีได้หรือไม่?

การขอใบกำกับภาษีขึ้นอยู่กับบริษัทของผู้จัดงาน ท่านสามารถติดต่อผู้จัดงานเพื่อชี้แจงการขอใบกำกับภาษีได้โดยตรง หากทางผู้จัดงานสามารถออกใบกำกับภาษีให้ท่านได้จะใช้เวลาในการดำเนินการส่งใบกำกับภาษีให้ท่าน ภายใน 14-21 วันทำการ โดยจะส่งเอกสารให้ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งกับทางผู้จัดงานไว้

หมายเหตุ : ใบกำกับภาษี จะไม่สามารถขอได้หากเกิน 15 วัน หลังจากทำการชำระเงิน